Metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2014 metai

01/06/2015 10:15

2014 metų Pinigų srautų ataskaita.pdf (1,4 MB)

2014 metų Finansinės būklės ataskaita.pdf (1705050)

2014 metų Veiklos rezultatų ataskaita.pdf (1349950)