INFORMACIJA APIE "RASOS" MOKYKLĄ

1919 m. buvusioje Kybartų klebonijoje "Žiburio" draugija įkūrė vidurinę mokyklą. Mokyklos įsteigimo po karo data: 1959 m. įkurta Kybartų bendrojo lavinimo mokykla - internatas. 1972 m. rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuota į Kybartų pagalbinę mokyklą - internatą, o 1994 m. spalio 18 d. įregistruota kaip Kybartų specialioji internatinė mokykla. 1993 m. gegužės 17 d. mokykloje įkurtos vaikų globos grupės. 2005 m. gruodžio 20 d. mokykla pavadinta Vilkaviškio rajono Kybartų specialiąja mokykla. Nuo 2007 m. rugsėjo 3 d. įstaiga reorganizavimo būdu padalinta į Vilkaviškio rajono Kybartų "Rasos" specialiąją mokyklą ir Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namus.

Mokyklos priklausomybė: Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Mokyklos grupė: bendrojo lavinimo mokykla.

Mokyklos tipas: specialioji mokykla.

Mokymo kalba: lietuvių.

Mokyklos steigėjas: Vilkaviškio rajono savivaldybė (kodas 111107759, adresas - S. Nėries g. 1, LT-70147, Vilkaviškis) šias teises gavusi Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministro 1994-03-28 įsakymu Nr. 301 "Dėl Kybartų specialiosios internatinės mokyklos perdavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės reguliavimo sferai".

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

  • Visos mokyklos teikiamos paslaugos yra nemokamos;
  • Mokiniai gauna nemokamą specialistų: logopedo, socialinio pedagogo pagalbą;
  • Visi toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenantys mokiniai yra nemokamai pavežami į mokyklą mokyklos autobusais arba jiems sudarytos sąlygos nemokamai atvykti į mokyklą ir grįžti į namus visumeniniu transportu;
  • Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-634 visi mokiniai, neturintys galimybės kasdien atvykti į mokyklą, tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) prašymu nemokamai apgyvendinami mokyklos bendrabutyje.

 

INFORMACIJA

2014 - 2015 m.m mokosi 61 protinę negalią turintis mokinys nuo 7 iki 21 metų. Visi Vilkaviškio rajono gyventojai. 14 mokinių mokslo dienomis gyvena mokyklos bendrabutyje, kuris nuomojamas iš Kybartų vaikų globos namų. Dirba 38 darbuotojai, iš jų 22 - pedagogai. Didžiausias dėmesys skiriamas vaikų socializacijai. Didelė dalis Ugdymo plano skirta technologijoms. Ugdymas vykdomas per tris pastatus: Č. Darvimo g. 4, ir Č. Darvino skg. 14 bei 16.

 

History of project

In this part you can describe the project's history and give reasons for its creation. It is convinient to mention project milestones and honor participating people.