2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys

05/04/2016 09:51

Pinigų srautų ataskaita 2015-12-31.pdf (1351656)

Finansinės būklės ataskaita 2015-12-31.pdf (739574)

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-12-31.pdf (779105)

Aiškinamasis raštas 2015-12-31 I dalis.pdf (5061202)

Aiškinamasis raštas 2015-12-31 II dalis.pdf (5799066)