2016 m. III-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

28/10/2016 13:49

Pinigų srautai 2016-09-30.pdf (1015095)

Finansinė būklė 2016-09-30.pdf (702595)

Veiklos rezultatai 2016-09-30.pdf (733676)

Aiškinamasis raštas 2016-09-30.pdf (2,3 MB)