2016 m. II-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

28/10/2016 13:35

Pinigų srautai 2016-06-30.pdf (1032278)

Finansinė būklė 2016-06-30.pdf (705601)

Veiklos rezultatai 2016-06-30.pdf (735293)

Aiškinamasis raštas 2016-06-30.pdf (2031755)