2016 m. I-ojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

08/08/2016 08:33

2016 m. I-ojo pusmečio Pinigų srautų ataskaita.pdf (1022307)

2016 m. I-ojo pusmečio Finansinės būklės ataskaita.pdf (702783)

2016 m. I-ojo pusmečio Veiklos rezultatų ataskaita.pdf (734078)

2016 m. I-ojo pusmečio Aiškinamasis raštas.pdf (2016520)