2015 metų I-ojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

12/08/2015 09:42

2015 metų I-ojo pusmečio Pinigų srautų ataskaita.pdf (1880796)

2015 metų I-ojo pusmečio Finansinės būklės ataskaita.pdf (1711698)

2015 metų I-ojo pusmečio Veiklos rezultatų ataskaita.pdf (1269017)

2015 metų I-ojo pusmečio Aiškinamasis raštas.pdf (1980986)