2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2015-09-30 duomenis

18/11/2015 09:31

2015 m. Pinigų srautų ataskaita.pdf (1796804)

2015 m. Finansinės būklės ataskaita.pdf (1690345)

2015 m. Veiklos rezultatų ataskaita.pdf (1300614)

2015 m. Aiškinamasis raštas.pdf (2090054)