Gyvenimo aprašymas

Gyvenimo aprašymas

Kybartų ,,Rasos'' specialiosios mokyklos direktorė

Lilija Žilinskienė

Gimė 1961 m. birželio 29 d. Krasnojarsko krašte, Rusijoje, tremtinio šeimoje.

1982 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją.

1999 m. Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institute įgijo vokiečių kalbos mokytojo kvalifikaciją.

Yra rusų ir vokiečių kalbų vyresnioji mokytoja, turi III vadybinę kategoriją