Direktorė

Vilkaviškio rajono Kybartų ,,Rasos'' specialiosios mokyklos direktorė

Lilija Žilinskienė

Gimė 1961 m. birželio 29 d. Krasnojarsko krašte, Rusija, tremtinio šeimoje. 1982 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. 1999 m. baigė Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutą, įgijo vokiečių kalbos mokytojo kvalifikaciją. Direktorė turi III vadybinę kategoriją, yra rusų ir vokiečių kalbų vyresnioji mokytoja.