2014 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

11/11/2014 09:06

Finansinės būklės ataskaita.pdf (1680277)

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf (1293876)

Aiškinamasis raštas.pdf (1932727)