2014 metų II ketvirčio finansinių taskaitų rinkinys

25/08/2014 16:12

Finansinės būklės ataskaita.pdf (1753409)

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf (1318086)

Aiškinamasis raštas.pdf (1803125)