2014 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

15/05/2014 14:18

Finansinės būklės ataskaita.pdf (1771433)

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf (1305757)

Aiškinamasis raštas.pdf (1792110)