Mokslo ir žinių diena

            2015 m. rugsėjo 1-osios šventė vyko mokyklos salėje. Joje dalyvavo mokytojai, mokyklos administracija ir kiti darbuotojai, mokiniai, jų tėvai bei svečiai. Sveikinimo žodžiais šventę pradėjo mokytoja A. Zelenauskienė. Po to visi  šventės dalyviai atsistoję sugiedojo tautišką giesmę. Renginio metu vyko šešios improvizuotos pamokos. Tautiškos giesmės giedojimas buvo pirmoji - muzikos pamoka. Pilietiškumo pamoką pravedė mokyklos direktorė L. Žilinskienė, kuri pristatė naujus mokytojus bei pareigas pradėjusią eiti direktoriaus pavaduotoją Eglę Labašauskienę. Toliau vyko matematikos pamoka, kurią žaismingu eilėraščiu pradėjo šventės vedėja, mokytoja R. Katilienė. Šioje pamokoje buvo pristatyti klasių komplektai, klasių vadovai ir nauji mokiniai. Klasių vadovams buvo įteiktos saldžios dovanėlės, o naujiems mokiniams - pieštukai su pelytėmis.

            Lietuvių kalbos pamokoje vyko kūrybinis darbas. Renginio vedėjos klasių vadovams iš anksto paruoštus varpelius, ant kurių reikėjo užrašyti palinkėjimą, svajonę ar kitą gražų žodelį. Po to sveikinimo žodį tarė mokinių tėvai ir svačiai - Kybartų socialdemokratų partijos pirmos grupės nariai. Svečiai ne tik palinkėjo sėkmingų naujų mokslo metų, bet ir įteikė dovanų. Tada visi drauge sudainavo mokyklos dainą.

            Penktąją technologijų pamoką pravesti renginio vedėjos pasiūlė mokyklos kieme. Čia visi sodino ąžuoliuką ir linkėjo jam užaugti dideliam ir stipriam, bei žadėjo juo rūpintis. Renginio vedėjos prisegė varpelius su parašytais palinkėjimais ant helio pripildytų balionų. Juos maloniai sutiko paleisti į dangų mokyklos direktorė, direktoriaus pavaduotoja ir socialinė pedagogė.

            Paskutinioji pamoka pagal scenarijų buvo klasės valandėlė. Mokiniai, jų tėveliai su savo klasių vadovais iškeliavo į klases.