Metodinė diena

            2016 m. sausio 28 d. Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos'' specialiojoje mokykloje vyko metodiė diena Marijampolės apskrities specialiesiems pedagogams ir logopedams. Renginio pradžioje mokyklos direktorė Lilija Žilinskienė trumpai papasakojo mokyklos istoriją, pasidžiaugė nuolat atsinaujinančiomis patalpomis, nuoširdiu mokytojų darbu.

            Istorijos mokytoja Eglė Labašauskienė, biologijos vyr. mokytoja Vilma Jasulaitytė, dailės mokytoja Rimutė Deltuvienė ir matematikos mokytoja Danutė Rašimienė vedė atvirą integruotą pamoką ,,Senasis Egiptas: mokslas ir menas''. Technologijų mokytojas Petras Volungevičius pademonstravo su mokiniais, ką jie daro per pamokų metu ir pakvietė svečius į mokinių darbų parodą.